Jinan Weihua Machinery & Equipment Co., Ltd

Address:Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong, China

Tel/Fax:+86-0531-88199977

Mobile/WSP:+86-15853160596

E-mail:sales@jnweihua.com

Website: www.jnweihua.com